1.wyciągarka ma moc 800W pracuje 60 sek. oblicz jaką wykonuje on prace.
2.na wysokości 1000m nad ziemią przelatuje szybowiec z prędkością 100m/s. oblicz całkowita energie mechaniczną tego szybowca, jeżeli jego masa wynosi600kg.
3.oblicz prędkość początkową kamienia wyrzuconego poziomo w górę z wysokości 1m , jeżeli kamień ten doleciał na wysokość 10m (licząc od podłoża)
4. co to jest maszyna prosta i jakie znasz rodzaje bloków?
5.podaj i objaśnij wzór na pracę i podaj jednostkę.
6. podaj dwa przykłady urządzeń, w której następuje jednej energii w inną i nazwij energię.
7. zapisz i objaśnij wzór na energię potencjalną i podaj jeden przykład.

1

Odpowiedzi

2010-01-26T19:56:25+01:00
4. Maszyny proste, proste urządzenia mechaniczne pozwalające zastępować pracę siły na okeślonej drodze pracą innej siły ( zwylke mniejszej) na zmienionej drodze ( zwykle dłuższa); do maszyn prostych należą dźwignia, klin, krążek linowy, kołowrót.

1. P = 800 W
t = 60 s

W = ?
W= P*t
W = 800*60 = 48000J

5. Pracę prądu (lub ciepło, jakie się wydziela na oporniku w czasie przepływu prądu) można obliczyć z prawa Joule'a - Lenza. Jeśli mamy odbiornik prądu, na kórego końcach panuje napięcie U , płynący prąd ma natężenie I, to w czasie t prąd wykona pracę, albo na oporniku wydzieli się ciepło o wartości :
praca = napięcie * napięcie prądu * czas, a więc W=UIt

7. Energia potencjalna - ciało, które jest na pewnej wysokosci na ziemią moze wykonywac prace. ma ono energie, ale nie kinetyczna, bo sie nie porusza ( e.p.)
Energia potencjalna ciężkosci = masa * przyspieszenie ziemskie * wysokość na jakiej znajduje się ciało, czyli Ep= mgh