Przeczytaj informacje poniżej i na ich podstawie napsiz w zeszycie krótki tekst. Przynajmniej raz użyj wyrazów but oraz however.

The Empire State Building
Height: 381 meters Floors: 102
Age: about 80 years old Visitors: 4 million a year
Films: King Kong(climbs it and falls off it), Independence Day(aliens destroy it), Sleepless in Seattle(Tom Hanks meets Meg Rayan at the top).
Highest building in New York - NOT in the USA(Sears Tower in Chicago is higher).
Most popular tourist attraction in New York - NOT in the USA(Disneyworld Florida is more popular)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T01:37:18+01:00
The height of Empire State Building is 381 meters, which is 102 floors. The buiilding is 80 years old. Each year 4 million people visit the Empire State Building. The most popular films witht hat building are: King Kong where big gorrila climbs on the building BUT falls down. Second film is Independent Day where aliens destroy it. The third one is the Sleepless in Seattle where Tom Hanks meets Meg Ryan at the top of the building. It is highest building New York BUT not in the USA. Sears Tower in Chicago is Higher. Disney World in Florida is popular, however Empire State Building is most popular in New York
19 4 19