PRZED ROZWIĄZYWANIEM ZADŃ TYCH PODANYCH PRZEZEMNIE PROSZE WAS NIE DAWAJCIE MI TYCH ZNAKÓW MATEMATYCZNYCH TYLKO PIŚCIE SŁOWNIEE PLISSS BŁAGAM WAS........
zad.1
Jedna przekątna rombu ma długosc 24,6 cm a druga jest trzy razy krótsza.Oblicz pole tego rombu.
zad.2
Wysokosc rombu jest równa 14dm a bok rombu jest o 10cm dłuższy. Oblicz ile metrów kawadratowych ma pole tego romu.
zad.3
Dolna podstawa trapezu jest rwna 12cm wysokość jest połową tej podstawy a górna podstawa jest o 15mm dłużsa od wysokości. Oblicz pole tego trapezu.

3

Odpowiedzi

2010-01-26T19:38:01+01:00
Zad 1
e = 24,6 cm
f = 8,2

P=e*f / 2
P=100,86 cm kwadratowych

zad 2

h = 14 dm
a = 15dm
P = a* h
P = 210 dm kwadratowych = 2,1 m kwadratowego

zad 3

Dolna podstawa trapezu jest rwna 12cm wysokość jest połową tej podstawy a górna podstawa jest o 15mm dłużsa od wysokości. Oblicz pole tego trapezu.

a = 12 cm
h = 6 cm
b = 7,5 cm

P= 1/2 (a+b) * h / 2
P = (6 +3,75) * 3
P = 29,25 cm kwadratowych


Prosze :]
2010-01-26T19:47:38+01:00
Zad.1
Pole=e*f/2
e=24,6cm
f=24.6/3=8,2
Pole=24,6*8,2/2=201,72/2=100,86cmKWADRATOWYCH
Zad.2
Pole=a*h
h=14dm
a=14+10=24dm
Pole=24dm*24dm=336dmKWADRATOWYCH
Zad.3
Pole=(a+b)*h/2
a=12cm
b=12cm+15mm=12cm+1,5cm=13,5cm
h=12cm/2=6cm
Pole=(12+13,5)*6/2=25,5cm*6cm/2=153cm/2=76,5cm
2010-01-26T19:49:32+01:00
Zad. 1
e = 24,6cm
f = 24,6 dzielone na 2 = 12,3cm
wzór : (e razy f) dzielone na 2
(24, 6 * 12,3) : 2 = 151,29cm2

zad.2
a = 14dm = 1,4m
h = 14dm + 1dm (10cm) = 15dm = 1,5m
wzór (a * h) : 2
(1,4 * 1,5) : 2= 1,05m2

zad.3
a = 12cm
h = 12 : 2 = 6cm
b = 6cm + 1,5 cm (15mm) = 7,5 cm
wzór : [(a+b) *h] :2
[(12 + 7,5) * 6] : 2 = 117 : 2 = 58,5cm