Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T14:30:50+01:00
Dane:
m = 2 kg
h₁ = 10m
h₂ = h₁ - ¾h₁ = 10 m - 7,5 m = 2,5 m
Rozw.:
Z zasady energii mechanicznej wynika, że:
Ek = Epmax - Ep
czyli
Ek = mgh₁ - mgh₂ = mg (h₁ - h₂) = 2 kg × 10 [m/s²] × (10m - 2,5m )=
= 20 N × 7,5 m = 150 J
1 4 1