Zad.1
W ciągu 30 dni w czajniku o mocy 1600 W podgrzewano wodę średnio przez 15 minut dziennie. Oblicz koszt energii elektrycznej zużytej przez czajnik w ciągu tych 30 dni. Przyjmij, że cena 1 kWh energii wynosi 32 gr. Zapisz obliczenia.Nie wiem... ale to może wam się przydać:

P=W/t
P-moc (W-waty)
W-praca (J-dżule)
t-czas(s-sekundy)
15 minut - 900 sekund
1kWh to 3 600 000 J
1000W to 1kWh

Proszę o rozwiązanie !!!

mi wyszło: 3,84 zł i chyba to źle :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T19:37:14+01:00
1600 W = 1,6 kW

15 minut = 1/4 h =0,25 h

30 dni * 0,25 h = 7,5 h - tyle działał łącznie czajnik elektryczny

1,6 kW * 7,5 h = 12 kWh - tyle zużył energii czajnik

12 kWh * 0,32 zł = 3,84 zł - koszt zużytej energii

Odp: Koszt energii elektrycznej zużytej przez czajnik w ciągu 30 dni to 3,84 zł.
41 4 41
2010-01-26T19:40:44+01:00
Dane
P=1600W
t=30*15min=450min=7,5h
k=0,32zł/kWh
W=P*t=1600W*7,5h=12000Wh=12kWh
K=k*W=0,32zł/kWh*12kWh=3,84zł
Dobrze Ci wyszło
19 4 19