Poniżej podano wymiary kilku prostokątów.Dla każdego z nich oblicz stosunek długości krótszego boku do dłuższego.Odszukaj pary prostokątów podobnych.

1. 12cm x 9cm 4. 15cm x 0,6m
2. 6m x 12m 5. 4cm x 8mm
3. 1,5m x 7,5 6. 5,4m x 7,2m
Proszę o szybki zrobienie zadania:*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T19:59:23+01:00
1. a=12cm
b=9 cm
a/b= 9/12=3/4
2. a=6 cm
b=12cm
a/b= 6/12= 1/2
a= 1,5
b=7,5
1,5/7,5=1/5
4.a=15 cm
b=o,6m=60cm
15/60=1/4
5. a=4cm
b= 8mm= o,8cm
0,8/4=1/5
6.a=5,4
b=7,2
5,3/7,2=3/4
Pary to 1z6 oraz 3z5