Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-04T02:39:25+02:00
Z jakiej substancji wykonana jest kulka o masie 226,72 kg i objętości 20 dm³?
g=9,81 m/s²
m= 226,72 kg
V=20 dm³=0,02 m^3

obliczam gęstość substancjj
d=m/V=226,72/0,02=11336 kg/m^3
odnajduję w tablicach - taką gęstość ma ołów.