PUNKTY PRZYZNAM ZA ZROBIENIE WSZYSTKICH 12 ZADAŃ..A NIE POJEDYŃCZYCH..!!!

1)Przeczytaj opis doświadczenia i obserwacje.Sformułuj wniosek.Napisz równanie reakcji otrzymania kwasu bromowodorowego.
Do probówki z bromowodorem dodano wody z oranżem metylowym.Następnie zamknięto probówkę korkiem i lekko wstrząśnięto.
Obserwacje:Oranż metylowy zabarwia się na czerwono.
2)Oblicz,ile gramów wody należy odparować z 300 g 20-procentowego roztworu kwasu chlorowodorowego,aby uzyskać stężenie 37%.
3)podaj wartościowość,masę cząsteczkową,%masowy pierwiastków i stosunek masowy pierwiastków:wodoru,fluoru i bromu.
4)oblicz:
a)zawartość procentową(% masowy)siarki i tlenu w kwasie siarkowym(IV),
b)stosunek masowy pierwiastków w kwasie siarkowym(IV)
c)stosunek masowy pierwiastków w tlenku siarki(IV)
5)wyjaśnij,dlaczego fasola i twaróg pod wpływem roztworu kwasu azotowego(III)barwią się na żółto.
6)Oblicz,w którym kwasie jest większa zawartość %(%masowy)azotu:w kwasie azotowym(III)(HNO2) czy azotowym(V)(HNO3)
7)Zmieszano 200 g 20-procentowego ze 100 g 10-procentowego roztworu wodorotlenku potasu.Oblicz stężenie % powstałego roztworu
8)Oblicz zawartość procentową(%masowy)pierwiastków w wodorotlenku wapnia
9)Tlenek dwuwartościowego metalu reaguje z wodą,tworząc wodorotlenek o masie cząsteczkowej 74 u.Jaki to metal?Ułóż równanie reakcji tego metalu z wodą.
10)Uzasadnij prawdziwość stwierdzenia:Każda zasada jest wodorotlenkiem,ale nie każdy wodorotlenek jest zasadą.
11)Do 200 g 20-procentowego roztworu wodorotlenku sodu dodano 50 g wody i 20 g stałego wodorotlenku sodu.Oblicz stężenie % otrzymanego roztworu
12)Zmieszano 30 g 30-procentowego z 40 g 20-procentowego roztworu wodorotlenku potasu.Oblicz stężenie % otrzymanego roztworu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T21:33:34+01:00
1. bromowodór ma odczyn kwasowy( jest kwasem)
2.mr=300g
Cp=20%
Cp2=37%

Cp= ms*100%/mr przekształcamy:
ms= mr*Cp/100%= 300*200/100=60g.
Cp2=ms*100%/mr przekształcamy
mr=ms*100%/Cp=60*100/37=162,2g

300g-162g=137,8g
Trzeba odparować 137,8 gramów H2O

2.Wartościowość:
H-1
Br-1
F-1
Masa:
h- 1u
Br- 80u
F-19u
stosunek %:
19+80+1=100
h=!1%
Br=80%
F=19%
Stosunek wagowy:
H:F:Br
1:19:80

4.
a) H2SO3
M=2+32+48= 82
obliczamy z proporcji
dla O2
82g - 100%
48g - x%
x=58,53%
dla S
82g - 100%
32g - x%
x= 39,02%
b)
H2SO3
H:S:O
2:32:48 po skróceniu przez 2
1:16:24
c) SO2
S:O
32:32 czyli 1:1
5. Kwas azotowy nitruje aminokwasy, które nieodwracalnie zmieniają swoją barwę na zółtą.
6.
dla HNO2
M= 1+14+32+47
47g - 100%
14g - x%
x+29,8%
dla HNO3
M=1+14+48=63
63 - 100%
14 - x
x=22.2%
7. wybacz ale nie pamiętam jak to sie robi
8.Ca(OH)2
M=40+2+32+=74
dla O2
74 - 100%
32 - x%
x=43,2%
dla Ca
74 - 100%
40 - x
x=54,1%
dla H
100-(54,1+43,2)=2,7%
9.
X- poszukiwany metal
XO+H2O-> X(OH)2
74=X+32+2
X=40u
poszukiwanym metalem jest Ca
CaO+ H2O-> Ca(OH)2
10. zasady to wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w H2O, ale są i takie wodorotlenki, które nie rozpuszczają sie w wodzie i one nie są zasadami.
11.
Cp1=20%
mr1=200g
Cp1= ms1*100%/mr1 przekształcamy msd-masa dodana subst.
ms1=Cp1*mr1/100%=20*200/100=40g mrd-masa roztw. dodana
ms2= ms1+msd=40+20=60g
mr2=mr1+mrd=200g+50=250g
Cp2=ms2*100%/mr2
Cp2=60*100/250=24%
odp. Powstał 24% roztwór.
12.t.j w 7

PS. Marzyłabym o naj:)
9 3 9