Przetłumacz na angielski:
Segregacja odpadów komunalnych to zbieranie odpadów do specjalnie oznaczonych pojemników , z podziałem na rodzaj materiału ( surowców ) z jakiego zostały wyprodukowane .
segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów .
Segregacja odpadów w gminie prowadzona jest jako segregacja workowa lub kontenerowa . Segregacja workowa polega na zbieraniu odpadów do specjalnie dostarczonych przez gminę worków plastikowych i wprowadzona jest głównie na osiedlach domów jednorodzinnych .

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T19:47:32+01:00
Segregation of municipal waste is waste collection in specially marked containers, broken down by type of material (raw materials) from which they were produced.
Segregation of waste is one way to reduce the amount of waste subject to disposal by the recovery of raw materials suitable for reuse or processing and use in the production of new materials.
Segregation of waste in the municipality are carried out as segregation Sack or container. Sack segregation of waste collection is specially provided by the municipality of plastic bags and placed primarily on the residential houses.

proszę o naj !
3 5 3
2010-01-26T19:47:33+01:00
Segregation of municipal waste is waste collection in specially marked containers, broken down by type of material (raw materials) from which they were produced.
segregation of waste is one way to reduce the amount of waste subject to disposal by the recovery of raw materials suitable for reuse or processing and utilization of the production ...
3 5 3
  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T19:48:06+01:00
Segregation of municipal waste is waste collection in specially marked containers, broken down by type of material (raw materials) from which they were produced.
segregation of waste is one way to reduce the amount of waste subject to disposal by the recovery of raw materials suitable for reuse or processing and utilization of the production ...
3 4 3