Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T19:51:54+01:00
Eucharystia - dziękczynienie

Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).

Eucharystia niedzielna nie różni się znaczeniowo od Mszy św. odprawianych w dzień powszechny. Niemniej Eucharystia niedzielna, która wiąże się
z obowiązkiem uczestnictwa całej wspólnoty i odznacza szczególnie uroczystym charakterem, właśnie dlatego, że jest sprawowana w „dniu, w którym Chrystus zwyciężył śmierć i dał nam udział w życiu wiecznym.”


PODSUMOWUJĄC: Eucharystia daje udział w ofierze Chrystusa i uczcie z Jego ciała i krwi. Z tego rodzi się kult adoracji, należnej tylko Bogu. Tak Eucharystia ożywia i dynamizuje życie z wiary.
10 4 10
2010-01-26T20:00:30+01:00
Eucharystia to udział w ofierze Chrystusa i uczcie pańskiej w której można uczestniczyć dzieleniu się chlebem . eucharystia daje mozliwość spotkania się z bogiem.
1 1 1