Odpowiedzi

2010-01-26T20:09:38+01:00
Tendencyjna literatura
literatura (zwł. powieść i dramat), której gł. założeniem i zadaniem jest upowszechnianie określonych idei społ. lub polit. oraz doraźne oddziaływanie na świadomość odbiorców; służy temu m.in. dychotomizacja świata przedst. oraz rozbudowane (w powieści) komentarze narratora, interpretującego i oceniającego postępowanie bohaterów; program t.l. realizowali twórcy wczesnego pozytywizmu, m.in. E. Orzeszkowa i H. Sienkiewicza.

Socrealizm (realizm socjalistyczny) – kierunek w sztuce, określany jako metoda twórcza, istniejący od 1934 w sztuce radzieckiej, a następnie w pozostałych krajach socjalistycznych. Miał tam oficjalny status podstawowej i jedynej metody twórczości artystycznej i był ideowym oraz propagandowym narzędziem partii komunistycznych.[