Odpowiedzi

2010-01-26T21:35:16+01:00
A)trapez jest równo boczny, a więc ma tylko dwa różne kąty. Kąąt przy podstawie nazwiemy α.
cos α=(a:2):a=1:2, czyli α=60⁰.
kąt u góry nazwiemy β
β=180⁰ - α, więc β= 120⁰
pozostałe dwa kąty są odpowiednio takie same

b)P=[a*b*sin α]:2
Pole jest równe iloczynowi długości dwóch boków i sinusa kąta zawartego pomiędzy tymi bokami, a następnie podzielone przez 2.
P= (3*7*sin45⁰):2=[3*7*(√2:2)]:2=21√2:4