Odpowiedzi

2012-12-11T14:53:46+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

mCH3COOH=60u  

CH3COOH + 2O2 ---> 2CO2 + 2H2O
60g CH3COOH ----- 2 cząst. tlenu

xg XH3COOH ------ 5 cząst. tlenu

x = 150g CH3COOH

2012-12-11T14:55:45+01:00

Reakcja : CH₃COOH + 2 O₂ ⇒ 2 CO₂ + 2 H₂O

 

Masa mola CH₃COOH = 12g + 3*1g + 12g + 2*16g + 1g = 60g

 

Zgodnie z reakcją :

z 2 cząsteczek O₂-------uzyskamy-----60g CH₃COOH

to z 5 cząsteczek O₂-----uzyskamy-----Xg CH₃COOH

 

X= 5 * 60g : 2 = 150g kwasu octowego