Odpowiedzi

2010-01-26T20:15:01+01:00
Cudowny Obraz - do klacztoru przybywa wiele wierzących aby móc pomodlić się przed obrazem matki boskiej częstochowskiej
Przynoszą dary w podziękowaniu np. za uzdrowienie . MAtyka boska zróżą od Jana Pawła IIw złotej szacie
Klasztor na jasnej górze - klasztor ten ma wiele Pielgrzymów największą uwage przyciąga obraz o którym wyżej napisałam / lem. 1 kwietnia 1656 złożył śluby lwowskie Jan Kazimierz II
1657 przybywa na jasną górę i modli sie o uratowanie naszego narodu
2010-01-26T23:21:48+01:00
Kościół i Klasztor na Jasnej Górze z cudownym obrazem Matki Boskiej należą do najbardziej znanych w świecie sanktuariów maryjnych i są głównym ośrodkiem życia katolickiego w Polsce. Początki istnienia klasztoru jasnogórskiego sięgają XIV w, kiedy to 22 czerwca 1382 roku książę Władysław Opolczyk, syn Bolesława II księcia Opolskiego, wypełniając wolę króla Ludwika Węgierskiego sprowadził z Węgier zakon OO Paulinów i osadził go na skalistym wzgórzu pod Częstochową, gdzie stał drewniany kościółek parafialny. Następnie 31 sierpnia 1384 r. Paulini otrzymali od ks. Władysława Opolczyka pod opiekę obraz Matki Boskiej, który przywiózł z zamku w Bełżcu, gdzie cieszył się szczególnym kultem wiernych. W roku 1429 król Władysław Jagiełło w liście do papieża Marcina V pisał o tym miejscu, że na Jasnej Górze koło Częstochowy dzieją się często tajemnice licznych cudów. Jan Długosz, największy kronikarz tamtych czasów, a urodzony w pobliskiej Brzeźnicy nad Wartą, w swoich zapiskach stwierdza, że z całej Polski i krain sąsiednich Śląska, Moraw, Prus i Węgier, na uroczystości Maryi Świętej zbiegał się lud. Wraz ze wzrostem sławy i zamożności klasztoru postępowała jego rozbudowa. Działalność budowlana i artystyczna Paulinów została przerwana najazdem szwedzkim w 1655 r. Najazd na klasztor nastąpił już po wybudowaniu umocnień zewnętrznych w tym wałów, co w zasadniczy sposób wpłynęło na skuteczną obronę. Obrona klasztoru lotem błyskawicy rozeszła się po całym kraju i jak później opisywał Henryk Sienkiewicz, duch tego zwycięstwa pozwolił uwierzyć narodowi w ostateczne zwycięstwo.