Uzupełnij tabelę wpisując wodpowiednie rubryki informacje dotyczące przebiegu fotosyntezy i jej znaczenia.

CHARAKTERYSTYA____________________FOTOSYNTEZA

zasadnicze etapy

warunki przebiegu

znaczenie dla organizmu,
który przeprowadza fotosyntezę

Znaczenie fotosyntezy dla organizmów
nieprzeprowadzających teg procesu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T10:48:11+01:00
1) Etapy fotosyntezy:
a) Faza jasna: zachodzi w granach chloroplastów w obecności światła. Energia świetlna zostaje zamieniona w energię wiązań chemicznych zawartą w ATP. Energia świetlna, która zostanie zaabsorbowana przez układ barwników przekazywana jest na cząsteczkę chlorofilu, z którego to zostaje wybity elektron. Wybite elektrony są wyłapywane przez akceptory elektronów i ulegają redukcji. Podczas transportu elektron traci stopniowo energię, której część zostaje rozproszona w postaci ciepła a część jest zmagazynowana w ATP. Elektron również może być przekazany z akceptora przez przenośnik wodorowy NADP. Wtedy elektron jest wyizolowany z cząsteczek H2O, która ulega fosforylacji. Mamy typy fosforylacji:
-Cykliczną - wybity z chlorofilu elektron wraca z powrotem na tą cząsteczkę, przez system przenośników oraz przechodzi na pierwotny poziom energetyczny oddając energię,która jest magazynowana w ATP
- Niecykliczną - gdy wybite elektrony są przenoszone na NADP, a do cząsteczki chlorofilu przenoszone są elektrony wybite z innej cząsteczki chlorofilu.

b) Faza ciemna: zachodzi niezależnie od światła, składają się na reakcje biochemiczne zachodzące przy udziale energii chemicznej powstałej kosztem światła. Faza ciemna fotosyntezy przebiega w stromie chloroplastów. Polega na redukcji CO₂ przy współudziale tzw. siły asymilacyjnej. Przed redukcją dwutlenek węgla zostaje związany przez akceptor CO₂(najczęściej cukier pięciowęglowy: rybulozo - 1,5 - difosforan tzw. RuPD ).
Po dołączeniu CO₂ wytwarza on trójwęglowe łańcuchy kwasu glicerynowego( etap karboksylacji). W następnym etapie kwasy glicerynowe ulegają redukcji do aldehydu glicerolowego pod wpływem siły asymilacyjnej. Powstałe w ten sposób triozy (związki trójwęglowe) wykorzystywane są do zregenerowania akceptora CO₂ oraz są substratami do syntezy wielu węglowodanów takich jak: glukozy, sacharozy, skrobi.
CO₂ pobrany z atmosfery i przyłączony RuPD rozpoczyna cykl Calvina. W wyniku karboksylacji powstaje kwas 3 - fosfoglicerynowy (PGA), który pod wpływem siły asymilacyjnej ulega redukcji w wyniku, czego zostaje przekształcony w aldehyd 3 - fosfoglicerynowy (PGAL). Z powstałych 6 cząsteczek aldehydu 3 - fosfoglicerynowego, 5 cząsteczek wykorzystywanych jest regeneracji akceptora CO₂ , a 1 cząsteczka stanowi produkt fotosyntezy i ona substratem do wytwarzania związków organicznych.

2)odpowiednie: natężenie i barwa światła,obecność dwutlenku węgla,odpowiednia wilgotność i temperatura otoczenia ,obecność w organizmie odpowiednich barwników asymilacyjnych(chlorofile,karotenoidy i fikobyliny), obecność wody i soli mineralnych w glebie.

3 Podczas fotosyntezy organizm z prostych związków nieorganicznych(woda i sole mineralne ), w obecności światła i CO₂ wytwarza związki organiczne (cukry) stanowiące źródło pokarmu. Dzięki tej formie odżywiania,organizmy nie muszą posiadać odpowiednich organów czy układów służących do trawienia pokarmu,a także do usuwania zbędnych produktów przemiany materii. Proces ten jest dla nich bardzo wydajny energetycznie,gdyż organizmy samożywne nie tracą energii na procesy trawienia i wydalania, zdobywania pokarmu, przy odpowiednich warunkach środowiska są samowystarczalne.

4) Fotosynteza jest procesem,w którym jako produkt uboczny powstaje tlen,niezbędny do życia dla organizmów aerobowych (oddychających tlenowo). Organizmy przeprowadzające fotosyntezę wydzielają tlen do atmosfery,dzięki czemu są podstawowym producentem tego gazu warunkującego życie na ziemi.
2 1 2