Odpowiedzi

2010-01-26T20:17:22+01:00
Norma – dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzujący jak najszerzej pojętą działalność badawczą, technologiczną, produkcyjną, usługową.

Podaje do powszechnego i stałego użytku sposoby postępowania lub cechy charakterystyczne wyrobów, procesów lub usług. Norma może mieć albo charakter dokumentu technicznego i wtedy jej stosowanie jest fakultatywne albo prawno-technicznego, którego stosowanie jest obligatoryjne.
3 3 3
2010-01-26T20:19:44+01:00
Norma techniczna, dokument określający właściwości (np. użytych materiałów, stopnia ich wytrzymałości, twardości itp.), termin przydatności lub wymagania ilościowe (np. wymiary), którymi powinien odpowiadać normalizowany produkt bądź przedmiot.
4 3 4
2010-01-26T21:50:38+01:00
Norma – dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzujący jak najszerzej pojętą działalność badawczą, technologiczną, produkcyjną, usługową.

Podaje do powszechnego i stałego użytku sposoby postępowania lub cechy charakterystyczne wyrobów, procesów lub usług. Norma może mieć albo charakter dokumentu technicznego i wtedy jej stosowanie jest fakultatywne albo prawno-technicznego, którego stosowanie jest obligatoryjne.
Może tak :)
2 3 2