Prosze daje naj
1.woda wapienna mętnieje pod wpływem tlenku węgla(IV). Napisz równanie tej reakcji s postaci cząsteczkowej jonowej i skróconej jonowe.
substraty reakcji:.............
produkty:..................
zapis cząsteczkowy równania:...........
zapis jonowy równania:.................
skrócony zapis jonowy równania:...........................
zasada+tlenek kwasowy------->...........+................
2.uzupełnij
KOH+SO2----->.........+..........
......+CO2---->Na2CO3+............
P4O10+........----->K3PO4+...........
Mg(OH)2+..........--->MgSO4+..........
...........+.........---->Ca(NO3)2
3.uzupelnij i okresl jaki rodzaj soli mozna otrzymac ta metoda
K2O+SO2---->..........+..........
........+.......----->CaCO3
MgO+.......---->MgSO4
.....+P4O10-------->Na3PO4
.......+.....------->Ba(NO3)2
Al2SO3+...---->Al(NO2)3
...............+..........----->...................................................................................................................................................................................
4.sole sa otrzymywane rowniez w bezposredniej syntezie pierwiastkow. Uzupelnij rownania. Okresl, jaki rodzaj soli mozna otrzymac ta metoda. Napisz slownie ogolnby przebieg reakcji.
.......+........------>KCl
Ca+.........------>CaBr2
.........+Cl2-----.AlCl3
............+......--------->FeS
Na+I2----->....................
..........+.........------->Al2S3
...........+............------>..............................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T20:42:28+01:00
1.woda wapienna mętnieje pod wpływem tlenku węgla(IV). Napisz równanie tej reakcji s postaci cząsteczkowej jonowej i skróconej jonowe.
substraty reakcji: Ca(OH)2, CO2
produkty: CaCO3, H2O
zapis cząsteczkowy równania: Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O
zapis jonowy równania: Ca2+ + 2OH- + CO2 => Ca2+ (CO3)2- + H2O
skrócony zapis jonowy równania: 2OH- + CO2=>(CO3)2- + H2O
zasada+tlenek kwasowy------->sól+ woda
2.uzupełnij
2KOH+SO2----->K2SO3+H2O
2NaOH+CO2---->Na2CO3+H2O
P4O10+ 12KOH----->4K3PO4+6H2O
Mg(OH)2+SO3--->MgSO4+H2O
Ca(OH)2 +N2O5---->Ca(NO3)2 + H2O
3.uzupelnij i okresl jaki rodzaj soli mozna otrzymac ta metoda
K2O+SO2---->K2SO3
CaO+CO2----->CaCO3
MgO+SO3---->MgSO4
3Na2O+P4O10-------->2Na3PO4
BaO+N2O5------->Ba(NO3)2
Al2SO3+N2O5---->2Al(NO2)3
tlenek niemetalu+tlenek metalu----> sól
4.sole sa otrzymywane rowniez w bezposredniej syntezie pierwiastkow. Uzupelnij rownania. Okresl, jaki rodzaj soli mozna otrzymac ta metoda. Napisz slownie ogolnby przebieg reakcji.
2K+Cl2------>2KCl
Ca+ Br2------>CaBr2
2Al+3Cl2-----.2AlCl3
Fe+S---->FeS
2Na+I2----->2NaI
4Al+ 3S------>2Al2S3
metal + niemetal => sól

Nie jesyem pewna czy wszystko jest dobrze ale większość napewno jest dobrze
Powodzenia:)
46 4 46