Odpowiedzi

2009-10-04T09:20:57+02:00
Zapisz w postaci ilorazu liczb całkowitych :
(17/3)^0 =(17)⁰:3⁰
(3/2)^-2=3⁻²:2⁻²
(1 i 2/3)^-1 =(5/3)⁻¹=5⁻¹:3⁻¹
(-1,5)^-3=(-3/2)⁻³=(-3)⁻³:2⁻³
0,3^2=(3/10)²=3²:10²
0,01^-3=(1/100)⁻³=1⁻³:100⁻³
(-0,1)^5=(-1/10)⁵=(-1)⁵:10⁵
(1,1)^-2 =(11/10)⁻²=11⁻²:10⁻²
2 3 2