Odpowiedzi

2010-01-26T21:34:29+01:00
Skutki ; )
z szwecją :
1629-Altrada-pokój.
1635- pokój sztulinskiej wsi.
upadek autorytetu władcy
zwrost znaczenia Magnatów.

Z Rosją:
1619-podpisanie rozejmu w pymilinie.
1634 pokój w Polanowie

z Turcją :
pokój 1762
;)))
3 3 3
2010-01-26T21:44:03+01:00
Skutki wojen ze Szwecją:
- Prusy Książęce poza zwierzchnością Rzeczpospolitej
- Duże straty ekonomiczne, gospodarcze oraz demograficzne w Polsce
- Wzrost znaczenia magnatów

Skutki wojen z Rosją:
- Osłabienie państwa polskiego, zniknięcie z areny międzynarodowej
- Rosja wyrosła na mocarstwo
- Rosja ingerowała w sprawy Polski

Skutki wojen z Turcją:
- Kompromitacja Polski na arenie międzynarodowej
- Płacenie haraczu turkom
- Późniejszy wybuch powstania Chmielnickiego
4 4 4