BĘDĘ WDZIĘCZNA JAK KTOŚ ZROBI PRZYNAJMNIEJ JEDNO ZADANIE D O K Ł A D N I E ! Za wszystko daje najlepsze. (oczywiście poprawnie i dokładnie zrobione, a nie byle jak)

1. Zapisz sumy jednomianów podobnych w prostszej postaci.
a) 6xy - 5xy + 4xy - 3xy + 2xy - xy
b) 2,5a - a - 4a + 6,5a - 3,5a
c) 0,3x - 0,4x + 0,5x - 0,6x + 0,7x
d) 696y - 969y + 69y - 96y
e) ½a² + ⅓a² + ⅙a² - 2a²

2. Podkreśl w jednakowy sposób wyrazy podobne i zapisz krócej podaną sumę.
a) 2a + 3b - c - 4a - 3b + 2c
b) 3x - 2y + 3,5x - y + 2 + 0,5y
c) xy + 3x - y + 1 - 2xy - 2x + y + 1
d) x² + 2xy - 3y² - 2x² - y² - x² + 2xy
e) ⅙t² + ⅓k²t + ⅓tk² - k²t + ½t² - ⅙tk²
f) u²v² + ¼uv - 1/7u²v² - uv - ½uv + u²v²

3. Wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne.
a) 2xy + .... = 3xy + x
b) 3mn + .... = 3
c) a² - b² + .... = b² - a²
d) -pq - q + .... = -2pq
e) 2x² - 2x + ... = 2x
f) x² - 2y² + .... = 2xy

3

Odpowiedzi

2010-01-26T20:41:16+01:00
3. Wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne.
a) 2xy + .... = 3xy + x
b) 3mn + .... = 3
c) a² - b² + .... = b² - a²
d) -pq - q + .... = -2pq
e) 2x² - 2x + ... = 2x
f) x² - 2y² + .... = 2xy

a
2xy+ x= 3xy+x
b
(3mn+ mn):mn= 3
c
a2-b2+2b2-2a2
d
-pq-q+ 2+q= 2pq
e
2x2-2x+ x(-2x+4) =2x

cos tam jest, moze sie przyda, wiem ze niewiele ale zawsze cus
9 3 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T20:46:17+01:00
1. Zapisz sumy jednomianów podobnych w prostszej postaci.
a) 6xy - 5xy + 4xy - 3xy + 2xy - xy = 3xy
b) 2,5a - a - 4a + 6,5a - 3,5a = 0,5a
c) 0,3x - 0,4x + 0,5x - 0,6x + 0,7x = 0,5x
d) 696y - 969y + 69y - 96y = -300y
e) ½a² + ⅓a² + ⅙a² - 2a² = -a²

2. Podkreśl w jednakowy sposób wyrazy podobne i zapisz krócej podaną sumę.
a) |2a + /3b - \c - |4a - /3b + \2c = -2a-c
b) |3x - \2y + |3,5x - \y + 2 + \0,5y = 6,5x-2,5y+2
c) |xy + /3x - \y + 1 - |2xy - /2x + \y + 1 = -xy+x+2
d) |x² + /2xy - \3y² - |2x² - \y² - |x² + /2xy = 4xy-4y²
e) |⅙t² + \⅓k²t + /⅓tk² - \k²t + |½t² - /⅙tk² = ⅔t² + ⅙tk²-⅔k²t
f) |u²v² + /¼uv - |1/7u²v² - /uv - /½uv + |u²v² = 1⁶₇u²v²-⁵₄uv

3. Wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne.
a) 2xy + xy + x = 3xy + x
b) 3mn + 3 - 3mn = 3
c) a² - b² + 2b² - 2a² = b² - a²
d) -pq - q + q - pq = -2pq
e) 2x² - 2x + 4x - 2x² = 2x
f) x² - 2y² + 2xy - x² - 2y² = 2xy

| / \ - zaznaczone wyrazy podobne | przed wyrażeniem
Liczę na naj ;)
74 4 74
2010-01-26T20:46:49+01:00
1. Zapisz sumy jednomianów podobnych w prostszej postaci.
a) 6xy - 5xy + 4xy - 3xy + 2xy - xy = 3xy
b) 2,5a - a - 4a + 6,5a - 3,5a = 0,5a
c) 0,3x - 0,4x + 0,5x - 0,6x + 0,7x = 0,5x
d) 696y - 969y + 69y - 96y = -300y
e) ½a² + ⅓a² + ⅙a² - 2a² = -1a²

2. Podkreśl w jednakowy sposób wyrazy podobne i zapisz krócej podaną sumę.
a) 2a + 3b - c - 4a - 3b + 2c = - 2a - c
b) 3x - 2y + 3,5x - y + 2 + 0,5y = 6,5x - 2,5y + 2
c) xy + 3x - y + 1 - 2xy - 2x + y + 1 = - xy + x +2
d) x² + 2xy - 3y² - 2x² - y² - x² + 2xy = - 2x² - 4y² + 4xy
e) ⅙t² + ⅓k²t + ⅓tk² - k²t + ½t² - ⅙tk² = ⅔t² - ⅔k² - ⅓tk²
f) u²v² + ¼uv - 1/7u²v² - uv - ½uv + u²v² = 2 i 1/7 u²v² - 1¼uv

3. Wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne.
a) 2xy + xy + x = 3xy + x
b) 3mn + 3 - 3mn = 3
c) a² - b² + 2b² - 2a² = b² - a²
d) -pq - q + q - pq = -2pq
e) 2x² - 2x + 4x - 2x² = 2x
f) x² - 2y² + 2xy - x² - 2y² = 2xy
11 4 11