Dam najlepszą.tylko pomóżcie
1.Uzupełnij
a.6 = √... < √37 < √... = ...
b. ... = √... < √90 < √... = ...
c. ... = √... < √150 < √... = ...
2.Uzupełnij, wstawiając w wolne miejsca dwie kolejne liczby naturalne.
a. ... < √40 < ...
b. ... < √111 < ...
c. ... < √200 < ...
d. ... < √250 < ...
e. ... < ³√80 < ...
f. ... < ³√200 < ...
g. ... < ³√270 < ...
h. ... ³√345 < ...
3.Włącz czynnik pod znak pierwiastka, a następnie oszacuj liczbę, wstawiając w wolne miejsca dwie kolejne liczby naturalne.
a.2√6 = ... .... < 2√6 < ....
b.9√10 = ... ....< 9√10 < ....
c. 4√50 = ... .... < 4√50 < ....
d. 5√7 = .... ..... < 5√7 < ....
e. 2 ³√20 =.... ....... < 2³√20 < ....
f. 5³√7 = ... .... < 5³√7 < ...
g. 8³√2 = ... .... < 8³√2 < ...
h. 2³√5 = .... ... < 2³√5 < ...

2

Odpowiedzi

2010-01-26T21:07:10+01:00
1.
a.6 = √36 < √37 < √49 = 7
b. 9 = √81 < √90 < √100 = 10
c. 12 = √144 < √150 < √169 = 13
3.Włącz czynnik pod znak pierwiastka, a następnie oszacuj liczbę, wstawiając w wolne miejsca dwie kolejne liczby naturalne.
a.2√6 = √22< 2√6 < √26
b.9√10 = √800< 9√10 <√815
c. 4√50 = √700 < 4√50 < √900
d. 5√7 = √170< 5√7 < √180
e. 2 ³√20 = ³√150< 2³√20 < ³√170
f. 5³√7 = ³√870 < 5³√7 <³√880
g. 8³√2 = ³√1020 < 8³√2 < ³√1030
h. 2³√5 = ³√39< 2³√5 <³√41

nie jestem tego 3 pewna
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T21:13:47+01:00
1.
a.6 = √36 < √37 < √49 = 7
b. 9 = √81 < √90 < √100 =10
c. 12 = √144 < √150 < √169 = 13
2.Uzupełnij, wstawiając w wolne miejsca dwie kolejne liczby naturalne.
a. 6< √40 < 7
b. 10 < √111 < 11
c. 14 < √200 < 15
d. 15 < √250 < 16
e. 4 < ³√80 < 5
f. 5 < ³√200 < 6
g. 6 < ³√270 < 7
h. 7 <³√345 < 8
3.Włącz czynnik pod znak pierwiastka, a następnie oszacuj liczbę, wstawiając w wolne miejsca dwie kolejne liczby naturalne.
a.2√6 = √24 4 < 2√6 < 5
b.9√10 = √810 28< 9√10 < 29
c. 4√50 = √800 28 < 4√50 < 29
d. 5√7 = √175 13 < 5√7 < 14
e. 2 ³√20 = ³√160 5 < 2³√20 < 6
f. 5³√7 = ³√875 9< 5³√7 < 10
g. 8³√2 = ³√1024 10< 8³√2 < 11
h. 2³√5 = ³√40 3 < 2³√5 < 4
5 4 5