Zad 1.
Napisz, która z postaci "Zemsty" jest - według Ciebie - najzabawniejsza. Przedstaw wybrane wydarzenie z udziałem tego bohatera. (Około 4 zdania)

Zad. 2
Podaj trzy argumenty potwierdzające słuszność tezy: Komedia Aleksandra Fredry pełni funkcję edukacyjną. Określ, czego "Zemsta" uczy dzisiejszego Czytelnika. (Około 3 zdania)

Prosze o wmiarę rozbudowane i sensowne odpowiedzi, z góry Dziękuje i oczywiście dam naj ;)

1

Odpowiedzi

2010-01-26T21:54:10+01:00
Zad.1
Dla mnie najzabawniejszą postacią z ,,zemsty'' jest Milczek.
Był jednym z głównych bohaterów , i wytsępował w wielu wydarzeniach.
Jednym z tych wydarzeń jest napisanie przez Rejenta pozewu do sądu .Spisuje zeznania poszkodowanych w bójce przy murze, strasznie przy tym przekręcając je na własną korzyść.
8 3 8