Przetłumacz zdania na angielski

1.Kidy siedzieliśmy w domu padał deszcz
2.Ona pisała list kiedy wróciła jej mama.
3.Oni właśnie wychodzili z domu gdy ich spotkaliśmy
4.Słońce świeciło jasno kiedy wstałam
5.ona biegła do domu gdy zaczęła się burza
6.kiedy słuchałam radia ktoś zapukał do drzwi
7.Mówiłam do niej ale ona mnie nie słuchała.
8.on znalazł tę monetę kiedy kopał ogródek
9 on złamał nogę gdy wysiadał z autobusu
10.słońce świecilo jasno przez cały wczorajszy dzień
11. oni przyjechali do domu o 10

2

Odpowiedzi

2009-10-04T10:45:53+02:00
1.Kidy siedzieliśmy w domu padał deszcz
When we was sitting in home rain fell.
2.Ona pisała list kiedy wróciła jej mama.
She was writing letter when her mum back.
3.Oni właśnie wychodzili z domu gdy ich spotkaliśmy
They were left home when we meet their.
4.Słońce świeciło jasno kiedy wstałam
Sun was shining clearly when I got up.
5.ona biegła do domu gdy zaczęła się burza
She was running to the house when storm started.
6.kiedy słuchałam radia ktoś zapukał do drzwi
When I was listening radio someone knocked to door.
7.Mówiłam do niej ale ona mnie nie słuchała.
I spoke to her but she didn't listen me.
8.on znalazł tę monetę kiedy kopał ogródek
He found this coin when he was dug garden.
9 on złamał nogę gdy wysiadał z autobusu
He broke leg when he was getting out of the bus.
10.słońce świecilo jasno przez cały wczorajszy dzień
Sun was shining all yesterdey.
11. oni przyjechali do domu o 10
They came to the house at ten o'clock.

Wydaje mi się, że wszystko jest dobrze:)
1 5 1
2009-10-04T11:40:49+02:00
1When we were sitting at home it was raining.
2.She was writing a letter when her mother came back home.
3.They were just going out of the house when we met them.
4.Sun was shining bright when I woke up.
5.She was runing home when the thunderstorm started.
6.When I was listening to radio someone knocked on the door.
7.I was talking to her but she didn't listen to me.
8.He found that coin when he was diging in his garden.
9.He broke his leg when he was going out of the bus.
10.Sun was shining bright all the time yesterday.
11.They arrived home at ten o'clock.
1 5 1