1.Oblicz różnicę
pierwiastek sześcienny z liczby 500 - pierwiastek sześcienny z liczby 256
2. sześciany mają objętości 432dm sześcienne i 128 dm sześciennych.Oblicz różnicę długości ich krawędzi
3.o ile liczba pierwiastek kwadratowy z liczby 48 jest większa od liczby pierwiastek kwadratowy z liczby 3
4.Oblicz
- ( 6 pierwiastek kwadratowy z 24 - 2 pierwiastek z 54 + pierwiastek z 96) : pierwiastek z 3
Proszę o odpowiedz mam to na jutro bo jak nie zrobię tego dostanę 1 odpowiedz najlepiej do 17.00

1

Odpowiedzi

2009-10-04T10:23:27+02:00
³√500-³√256=
=5³√4-4³√4=³√4

zad.2
a-bok I szescianu
V=432dm³
V=a³
a³=432
a=³√432dm=6³√2

b-bok II szescianu

V=128dm³
V=b³
b³=128
b=³√128dm=4³√2

a-b=6³√2-4³√2=2³√2
3.o ile liczba pierwiastek kwadratowy z liczby 48 jest większa od liczby pierwiastek kwadratowy z liczby 3
a=√48=4√3
b=√3

a wieksze 4 razy

4.Oblicz
- ( 6 pierwiastek kwadratowy z 24 - 2 pierwiastek z 54 + pierwiastek z 96) : pierwiastek z 3
-(6√24-2√54+√96):√3=
=-(12√6-6√6+4√6):√3=
=-10√6:√3=
-10√24 4 4