Odpowiedzi

2010-01-26T23:56:55+01:00
Korzyści i negatywne skutki budowy zbiornika czorsztyńskiego

Negatywne skutki:
-zmiany klimatyczne
-degradacja naturalnych ekosystemów
-nieodwracalne zmiany w krajobrazie
-zniszczenie wyjątkowego historycznie i kulturowo obszaru
-oddziaływanie zespołu zbiorników na przyrodę Pienin
-wpływ na warunki hydrogeologiczne
-wahania wody w Dunajcu wywołane pracą zbiorników
-problemy inżyniersko-geologiczne

Korzyści:
-zwiększenie minimalnych przepływów Dunajca
-zwiększanie minimalnych i niskich przepływów w Wiśle poniżej ujścia Dunajca(rozcieńczanie ponadnormatywnego zasolenia wody górnej Wisły)
-umożliwianie sterowania gospodarką wodną na potrzeby poboru wody z Dunajca
-rola w gospodarce wodnej dla środowiska
2 4 2