Odpowiedzi

2010-01-26T21:06:23+01:00
Średniowieczne klasztory

Ośrodkami, ktore z założenia miały stac na straży zasad światopoglądowych, były w średniowieczu klasztory. Powstały liczne reguły klasztorne, ktore normowaly zycie zakonnikow. Sam Augustyn rowniez skonstruował taką regułę dla swojch podopiecznych w Hippowie, gdzie był biskupem. jej kluczowym zalożeniem był nakaz ora et labora (módl sie i pracuj). Szybko stal sie on podstawą zasad organizującą zycie w nowych ośrodkach - klasztorach. Z czasm wpływ klasztorów dal sie zaobserwowac rowniez w Europie Zachodniej. Najwieksza role w rozwoju tego ruchu odegrał św. Benedykt z Nursji. Uchodzi on za twórcę znanej do dzis reguły św. Benedykta organizujacej zycie klasztorne. Wedlug tej reguły kluczowym zadaniem stojącym przed klasztorem jest utzrymanie dyscypliny przy rownoczesnym poszanowaniu godnosci mnichów. Takie zalozenie sprawiło, ze monastyzm w formie zdefiniowanej przez św. Benedykta odchodził od wschodniej tradycji klasztornej znanej z jej "ascetycznych przerostów". Benedykt natomiast podkreślał znaczenie pracy, co pozostawało w zgodzie z hasłem św. Ausgustyna.
Nas wykonywaniem pracy miał czuwac opat, zas posłuszenstwo wobec opata było podstawową zasadą, zgodnie z którą działał klasztor. To wlasnie opat powinien rowniez dbac o rozwoj swych podopiecznych, zarowno fizyczny, jak i intelektualny. Mnisi oprocz pracy fizycznej mieli sie trudzic przepisywaniem i poznawaniem ksiąg. tak narodziły sie sredniowieczne skryptoria, dzieki ktorym czesc spuscizny antyku była dobrze znana chrzescijanskiej Europie wiekow srednich.
3 4 3