Proszę o wykonanie owego zadania :
Ułóż po 10 zdań do każdego nauczyciela.
To znaczy tak:
Przykład od nauczycielki od niemieckiego:
Meine Deutschlehrelin ist froh viel ich nie luge.
Meine Deutschlehlerin verstaht es wiel ich sie jedes wochenende.
I tak po 10 do każdego nauczyciela.
Lista:
Nauczycielka jezyka polskiego
Nauczycielka matematyk
Nauczycielak Fizyki
Nauczycielka Polskiego
Nauczyciel WF
Nauczyciel Matematyki
Nauczycielka Chemi
Nauczycielka Wosu.
Proszę zrobić zadanie jak najszybciej.
Dam dodatkowe pkt jeśli ktoś zrobi oprócz tych co w zadaniu.

1

Odpowiedzi

2009-10-04T10:46:42+02:00
1.Nauczycielka jezyka polskiego jest zrozumiała.
1.Polnisch Sprachlehrerin ist verständlich.

2.Nauczycielka matematyki jest młoda.
2.Lehrer der Mathematik ist ein junges

3.Nauczycielka Fizyki zadaje dużo prac domowych.
3.Physiklehrer fragt eine Menge Hausaufgaben.

4.Nauczycielka Angielskiego pyta co lekcje.
4.Englisch-Lehrerin fragt, was Unterricht.

5.Nauczyciel wychowania fizycznego męczy nas ćwiczeniami.
5.Sportlehrer müde, uns Übungen

6.Nauczycielka Chemii pokazuje nam doświadczenia.
6.Chemie Lehrer, gibt uns erleben.

7.Nauczycielka wiedzy o społeczności zadaje nam wypracowania.
7.Lehrer Wissen der Community bitten uns zu entwickeln.

8.Nauczycielka biologi jest młodsza od nauczycielki z chemii.
8.Biologie-Lehrer ist jünger als der Lehrer in der Chemie

9.Nauczycielka Geografii uczy nas mapy świata.
9.Geographie Lehrer lehrt uns, ein von der Weltkarte.

10.Nauczyciel informatyki uczy nas obsługi na komputerach.
10.Informatik-Lehrer lehrt uns, einen Computer zu benutzen.