1.Od którego roku życia chłopcy izraelscy byli powolani do przestrzegania Prawa?

2. Jezus wspomina o śmierci pewnego proroka ze Starego Testamentu. Jak miał on na imię i w jaki sposób zginął.

3. Podaj namiar słów Jezusa, gdy mówi o grzechach, które nie będą odpuszczone, gdyż są przeciw Duchowi Św. Mając wiedzę katechizmową, podaj trzy z tych grzechów.

4.Adresat Ewangelii Łukasza

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T01:30:49+01:00
1.Pierwszego dnia po 13 urodzinach chłopców uznaje się za dorosłych (tj. zdolnych do przestrzegania przykazań Prawa Mojżeszowego). Od tego czasu są odpowiedzialni przed Bogiem za swe czyny.


2. to pytanie jest tak nie precyzyjne, że…. Proroków było 16-tu. Kiedy Jezus o nim wspomina, gdzie, w jakich okolicznościach?
Zerknij tu http://nadzieja.pl/czytelnia/artykuly/nowe/chronologia_prorokow_st.ht3. Jest ich sześć:
1. Rozpaczanie o zbawieniu.
2. Zarozumiałe spodziewanie się zbawienia bez zasług.
3. Walczenie przeciwko prawdzie poznanej.
4. Zazdroszczenie bliźniemu łaski Bożej.
5. Uporczywość w grzechach.
6. Ostateczne niepokutowanie

Grzechy te nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta. (Mt. XII, 32; Mk III, 29; Łk. XII, 10). Co się ma rozumieć w ten sposób: iż to przebaczenie jest bardzo rzadkim i trudnym, bo trudno i rzadko się zdarza, iżby ci, którzy wpadają w te grzechy, przyszli do prawdziwej pokuty. Nie masz przebaczenia na te grzechy: jest tu więc powiedziane w sposobie względnym; tak jak się mówi np. nie masz lekarstwa na tę chorobę: co nie znaczy, iż żadnym sposobem wyleczenie nastąpić nie może, lecz znaczy tylko, iż w zwyczajnym biegu rzeczy nie masz wyleczenia.


4. Autor tej ewangelii nie był naocznym świadkiem działalności Jezusa z Nazaretu, ale jak pisze we wstępie, napisał to dzieło by potwierdzić słuszność nauk, które zostały przekazane. Ewangelia ma swojego adresata, człowieka o imieniu Teofil. To imię jednak można również przetłumaczyć jako przyjaciel Boga i dlatego Ewangelia nabiera charakteru powszechnego, adresowana jest do każdego, kto pragnie poznać nauki Jezusa z Nazaretu i stać się przyjacielem Boga.