Odpowiedzi

2010-01-26T21:12:09+01:00
Http://www.ang.pl/przymiotnik.html?tab=2

http://www.e-ang.pl/166,Stopniowanie_przymiotnika.html

http://www.leksyka.pl/articles_maturagrammar/aid/198
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T21:12:48+01:00
Small - smaller - the smallest mały - mniejszy - najmniejszy
long - longer - the longest długi - dłuższy - najdłuższy
warm - warmer - the warmest ciepły - cieplejszy - najcieplejszy
weak - weaker - the weakest słaby - słabszy - najsłabszy
strong - stronger - the strongest silny - silniejszy - najsilniejszy
nice - nicer - the nicest miły - milszy - najmilszy
large - larger - the largest duży - wiekszy - największy
happy - happier - the happiest szczęśliwy - szczęśliwszy - najszczęśliwszy
easy - easier - the easiest łatwy - łatwiejszy - najłatwiejszy
pretty - prettier - the prettiest piękna - piękniejsza - najpiękniejsza
dry - drier - the driest suchy - suchszy - najsuchszy
big - bigger - the biggest duży - większy - największy
hot - hotter - the hottest gorący - bardziej gorący - najbardziej gorący
wet - wetter - the wettest mokry - bardziej mokry - najbardziej mokry
he longest river najdłuższa rzeka (np. w Europie)
the shortest way najkrótsza droga (ze szkoły do domu)
the smallest house najmniejszy dom (na tej ulicy)
the oldest man najstarszy człowiek (jest tylko jeden)
-er -le -ow -y

-clever -> cleverer
-narrow -> narrower
-simple -> simpler
-happy ->happier
-bossy -> bossier

pozostałe, które sie nie kończą na w/w koncówki robimy z more
stupid -> more stupid_
awful -> more awful_ (nie ma koncowki er bo jest more)
boring -> more boring_
exciting - more exciting - the most exciting
fascynujący - bardziej fascynujący - najbardziej fascynujący


noisy - noisier - the noisiest
hałaśliwy - bardziej hałaśliwy - najbardziej hałaśliwy


good - better - the best
dobry - lepszy - najlepszy

bad - worse - the worst
zły - gorszy - najgorszy

many - more - the most
dużo - więcej - najwięcej

little - less - the least
mały - mniejszy - najmniejszy

far - further - the furthest
daleko - dalej - najdalej
UWAGA! można również: far - farther - the farthest

old - elder - the eldest

stary - starszy - najstarszy (o ludziach)
jeśli mówimy o rzeczach to stopniujemy: old - older - the oldest