Oblicz w pamięci
10% liczby 100
20% liczby 50
30% liczby 200
40% liczby 40
50% liczby 500
60% liczby 10
70% liczby 1
80% liczby 80
90%l iczby 900
100% liczby 0,0081

zad 2
22% kwoty 200zł
4% masy 80 dag
25% doby
20% z 450m
70% kwoty 75zł
12%z 20 litrów

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-04T10:38:56+02:00
Oblicz w pamięci
10% liczby 100 = 10
20% liczby 50 = 10
30% liczby 200 = 60
40% liczby 40 = 16
50% liczby 500 = 250
60% liczby 10 = 6
70% liczby 1 = 0,7
80% liczby 80 = 64
90%l iczby 900 = 810
100% liczby 0,0081 = 0,0081


zad 2
22% kwoty 200zł = 44 zł
4% masy 80 dag = 3,2 dag
25% doby = 6 h
20% z 450m = 90 m
70% kwoty 75zł = 52,50 zł
12%z 20 litrów = 2,4 litra
40 4 40