Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T21:16:27+01:00
Od połowy II wieku cesarstwo rzymskie coraz częściej padało ofiarą rabunkowych najazdów barbarzyńców. Konieczne stało się zwiększenie stanu armii i podniesienie podatków na jej utrzymanie. Spowodowało to drastyczne zubożenie społeczeństwa, zwłaszcza chłopów.

Synowie chłopscy coraz rzadziej wstępowali do wojska, dotychczas opierającego się na tej warstwie społecznej. Jednocześnie wzrastało zapotrzebowanie na rekruta, które starano się zaspokoić zaciągiem wśród barbarzyńców, często werbowanych całymi oddziałami.

Niedobory budżetowe starano się także uzupełniać "psuciem monety" - biciem jej z mniej wartościowych metali, co powodowało inflację i podważało stabilność gospodarki.

Sytuację ustabilizowały reformy przeprowadzone przez Dioklecjana (panował w latach 284-305), które rozpoczęły też proces podziału cesarstwa rzymskiego, formalnie pozostającego jednym państwem, ale z poszczególnymi częściami zarządzanymi oddzielnie przez "współcesarzy" w systemie tzw. tetrarchii.
2 3 2