Zapisz liczby w postaci potęgi o podstawie 5:1,5,125,625,3125
zapisz liczby w postaci potęgi o podstawie 3:1,9,27,243,729
zapisz liczby w postaci potęgi o podstawie -2:1,-8,16,-32,64

zapisz liczby w postaci potęgi o podstawie-⅕:1,jedna dwudziesta piąta , minus jedna sto dwudziesta piata,jedna sześćsetna dwudziesta piąta

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T21:28:53+01:00
Każda liczba podniesiona do potęgi zerowej daje jeden: x⁰=1

a)
1=5⁰
5=5¹
125=5³ bo 5*5*5=125
625=5⁴ bo 5*5*5*5=625
3125=5⁵ bo 5*5*5*5*5=3125

teraz już bez "bo":

b)
1=3⁰
9=3²
27=3³
243=3⁵
729=3⁶

c)
1=(-2)⁰
-8=(-2)³
16=(-2)⁴
-32=(-2)⁵
64=(-2)⁶

d)
1=(-⅕)⁰
¹/₂₅=(-⅕)²
-¹/₁₂₅=(-⅕)³
¹/₆₂₅=(-⅕)⁴
7 5 7
2010-01-26T21:29:07+01:00
5:1,5,125,625,3125
5^0=1
5^3=125
5^4=625
5^5=3125


3:1,9,27,243,729
3^0=1
3^2=9
3^3=27
3^5=243
3^6=729

-2:1,-8,16,-32,64
-2^0=1
-2^3--8
-2^4=16
-2^5=-32
-2^6=64

-⅕:1,jedna dwudziesta piąta , minus jedna sto dwudziesta piata,jedna sześćsetna dwudziesta piąta

-1/5^2=1/25
-1/5^3=-1/125
-1/5^4=1/625


3 5 3