Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T21:27:56+01:00
Polesie Lubelskie leży na południowy wschód od Niziny Mazowieckiej.

Jest to niewielki skrawek rozległej krainy, zwanej Polesiem, której przeważająca część leży na terytorium Ukrainy i Białorusi. W krajobrazie Polesia Lubelskiego przeważają równiny z dużą ilością bagien, torfowisk i jezior. Nie są to jednak jeziora polodowcowe, lecz krasowe. Utworzyły się one w zagłębieniach powstałych w podłożu zbudowanym ze skał wapiennych. Polesie Lubelskie ze względu na dużą ilość bagien i mało żyzne gleby jest krainą dość słabo przekształconą przez człowieka. Jest tu mniej gruntów ornych niż na innych obszarach nizin środkowopolskich, więcej zaś łąk i pastwisk. Sporo tu też lasów. Na terenach suchszych rosną bory sosnowe, zaś na podmokłych terenach m.in. łęgi olchowe z rosnącą w nich głównie olchą czarną.

myŚlę ,że to będzie naj ; DDD
5 4 5