3. Zadanie (0–3 pkt)
Wymień trzy pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa.

a) ............................................................................................................................................................................

b) ............................................................................................................................................................................

c) ............................................................................................................................................................................
5. Zadanie (0–3 pkt)
Napisz, do jakiej grupy roślin uprawnych należą poniższe rośliny.

a) maniok, batat, ziemniak, taro – .........................................................................................................................

b) konopie, juta, len, bawełna – ............................................................................................................................

c) papryka, cynamon, pieprz, goździk – ...............................................................................................................


9. Zadanie (0–3 pkt)
Wymień trzy cechy rolnictwa intensywnego.

a) ............................................................................................................................................................................

b) ............................................................................................................................................................................

c) ............................................................................................................................................................................

2

Odpowiedzi

2010-01-26T22:00:31+01:00
1.
-wielkość gospodarstw
-struktura wielkośćiowa gospodarstw
- chemizacja
-mechanizacja
-polityka rolna państwa

2.
a)rośliny przemysłowe
b)rośliny przemysłowe
c)przyprawy
1 1 1
2010-01-26T22:04:25+01:00
1.Wymień trzy pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa:
a) produkcja maszyn rolniczych i chemikaliów,
b)giełdy towarowe,
c) kredyty rolnicze i ubezpieczeniowe

2.Napisz, do jakiej grupy roślin uprawnych należą poniższe rośliny:
a) maniok, batat, ziemniak, taro- rośliny alimentacyjne,
b) konopie, juta, len, bawełna-rośliny przemysłowe, czyli rośliny włókniste i kauczukowe
c) papryka, cynamon, pieprz, goździk- rosliny przyprawowe

3.Wymień trzy cechy rolnictwa intensywnego:
-charakteryzuje się dużymi nakładami na jednostkę powierzchni upraw,
-osiaganie wysokich plonów oraz efektów hodowli zwierząt,
- występuje na obszarze o wysokiej gęstości zaludnienia.
1 3 1