Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T08:59:44+01:00
Wahadło zegara ma dł. 30 cm i odchyla się od pionu pod kątem 18⁰.Pełne wahnięcie od lewej do prawej i z powrotem trwa 2 s. Jaką drogę pokonuje końcówka wahadła w ciągu 1 min.?

Pełne wahnięcie
4*18=72°

Długość drogi po jakiej porusza się wahadło
d=(2παr)/360°
d=(2*3,14*72°*30)/360°
d=37,68 cm Taką drogę pokonuje wahadło w dwie sekundy

60:2=30

37,68*30=1130,4 cm Droga wahadła w ciągu minuty