Za ta krótkie zadanie daję najlepszą!!
Koniecznie na jutro!!
Treść zadania:
Wymień środki artystyczne które zastosował poeta w wierszu i wymień ich przykłady (w wierszu), następnie udowodni że tekst jest apostrofą.


Wiersz:
,,Hymn do miłości ojczyzny''-( Ignacy Krasicki)
Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe;
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T22:00:06+01:00
To przykłady :)

"umysły poczciwe" - epitet
"Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny" - metafora

Utwór jest apostrofą i możemy to wywynioskować między innymi po tytule: ,,Hymn do miłości ojczyzny'', w którym odbiorcą jest miłość ojczyzny.
4 4 4