Odpowiedzi

2010-01-26T23:47:27+01:00
Około 1870r. rozpoczęła się w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych druga rewolucja przemysłowa zwana także rewolucją techniczną. trwającą do początku XX w.
Rewolucja techniczna :
- urbanizacja związana z migracją ludności z wsi do miast
- postęp wiedzy medycznej
- zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie, zwiększenie w przemyśle (później usługach)
- narodziny proletariatu
- prawo pracy
- ruch robotniczy i ideologia socjalistyczna
- zwiększenie wydobycia węgla i żelaza
- powstanie i rozwój kolei
- zastosowanie maszyn parowych w fabrykach, na statkach oraz kolei
- szybszy rozwój miast
- wzrost liczby ludności ( przede wszystkim w miastach)
Powstały setki fabryk hut i kopalń, budowano stalowe mosty i okręty. Produkcja przemysłowa rosła w szybkim tempie. Konkurencja prowadziła do upadku małych zakładów przemysłowych i tworzenia wielkich zjednoczeń zwanych monopolami. Które zaś dążyły do opanowania całego rynku rynku wytwarzanych przez siebie towarów. Państwa prowadziły politykę nie fair play aby zdobyć rynki zbytu. Wzrost produkcji wywołał kryzysy gospodarcze. Załamania produkcji wywołane były nadprodukcją, gdyż produkowano dużo a chętnych do kupna towarów było znacznie mniej. Nie istniały ubezpieczenia zdrowotne robotnik który przestawał pracować z powodu wypadku lub choroby żył w nędzy lub na utrzymaniu rodziny. Kiedy właściciele zakładów przemysłowych zarabiali fortunę robotnicy dostawali nędzne grosze. Sytuacja robotników przyczyniła się do powstania międzynarodówek I została zawarta w Londynie 1864 celem jej była walka o poprawę sytuacji robotników a także o zdobycie przez nich władzy. II międzynarodówka wspierała żądania robotników i głosiła hasła pokoju między państwami została zawarta w Paryżu w roku 1889. Sytuacja przyczyniła się do rozwoju teorii socjalistycznych (socjalizm teorie i działania zmierzające do wprowadzenia w społeczeństwie sprawiedliwości i równości)
Karol Marks i Fryderyk Engels napisali dzieło pod tytułem Manifest Partii Komunistycznej. Komunizm to skrajna odmiana socjalizmu głosi konieczność zlikwidowania własności prywatnej oraz wprowadzenia braterstwa ludzi. Marks sądził że odkrył prawo rządzące historią.W myśl tego prawa to odwieczna walka klas. Kapitaliści twierdził posiadają fabryki i surowce robotnicy zaś czyli proletariat tylko własną pracę. Dziś z perspektywy czasu można wskazać nieprawidłowości w teoriach marksizmu:
1. Nie sprawdziła się teza o ubożeniu proletariatu. W XX w robotnicy wywalczyli poprawę ich sytuacji.
2. Kapitalizm okazał się systemem bardziej elastycznym niż twierdzili twórcy marksizmu.
3. Fałszywe było stwierdzenie że po zwycięstwie rewolucji socjalistycznych robotnicy wprowadzą powszechną równość i sprawiedliwość.
Marksizm nazwał swą doktrynę socjalizmem naukowym. W drugiej połowie XX wieku zaczęto w Europie legalizować związki zawodowe z wyjątkiem WB gdzie działały one zgodnie z prawem do 1824r. Powstawały Partie robotnicze zwane również socjaldemokratycznymi. Najważniejsza była Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) założona w 1875 roku. Przywódcy ruchu robotniczego pragnęli wznieść się ponad podziały narodowe.
2 3 2