Odpowiedzi

2010-01-26T22:03:08+01:00
2010-01-26T22:05:00+01:00
R=100 Ω
I=2,3A
U=?

R=U/I
RI=U
U=100*2,3
U=230V

Napięcie wynosi 230V