"W starozytności obszar tego państwa zamieszkiwały semickie plemiona Ammonitów, Moabitów i Edomitów. Już w czasach Mojżesza znane były ziemie Moab i ziemie Edom. W VI w. p.n.e. na obszarze suchym i niedostepnym, osiedliło się arabskie plemię Nabatejczyków, trudniące sie rolnictwem, pasterstwem i handlem."
PODAJ:
1. nazwę obecnego państwa, na którym leżą ziemię zamieszkiwane przez wymienione w cytacie ludy
2. scharakteryzuj klimat tego kraju
3. pełną nazwę państwa, którego załozycielami byli Nabatejczycy
4. opisz życie i gospodarkę w kraju utworzonym przez Nabatejczyków
PS: szczególnie proszę o odpowiedzi na pytanie nr 1 i 3 z resztą sobie poradze :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T22:53:47+01:00
1. Jordania
2. Zwrotnikowo-kontynentalny suchy ( pustynie, półpustynie, wyżyny)
3. państwo nabatejskie
4. Nabatejczycy żyli z rolnictwa, pasterstwa i przede wszystkim z handlu. Kierowali wieloma szlakami kupieckimi. Byli politeistyczni. Wzbogacili się z wydobycia bitumenu. Stolicę mieli w Petrze, a potem w Bostrze, a ich państwem rządził król.
1 5 1