Odpowiedzi

2010-01-26T22:22:55+01:00
A)2x+6=10
2x=4
x=2
b)3x-3+2=8
3x=9
x=3
c)26-2x-9=1
-2x=-16
x=8
d)3-3x+2=-7
-3x=-12
x=4
e)3x+9=2x+8+x+1
0=0 równanie oznaczone czy coś takiego
12x-80+10x+15=-2x-13
24x=52
x=2⅙
f)4x-8-2x+8=5x+5-3x
0=5 równanie sprzeczne
g)2x-8=4x-2+54x+6
-56x=14
x=0,25
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T22:28:13+01:00
2(x+3)=10
2x+6=10
2x=4
x=2

3(x-1)+2=8
3x-3+2=8
3x-1=8
3x=9
x=3

2(13-x)-9=1
26-2x-9=1
17-2x=1
-2x=-16
x=8

3(1-x)+2=-7
3-3x+2=-7
5-3x=-7
-3x=-12
x=4

3(x+3)=2(x+4)+x+1
3x+9=2x+8+x+1
3x+9=3x+9
0=0
sprzeczność

4(x-2)-2(x-4)=5(x+1)-3x
4x-8-2x+8=5x+5-3x
2x=2x+5
2x-2x=5
0=5
sprzecznośc

1 5 1
2010-01-26T22:30:27+01:00
A) 2(x+3)=10
2x+6=10//-6
2x=4//:2
x=2

b) 3(x-1) + 2 =8
3x-3+2=8
3x-5=8 //+5
3x=13//:3
x=4 i 1/3

c) 2(13-x)-9=1
26-2x-9=1//-(26-9)
-2x=-16//:(-2)
x=8

d) 3(1-x) + 2 = -7
3-3x+2=-7 //-(3+2)
-3x=-12 //:(-3)
x=4

e) 3(x+3) = 2(x+4) + x +1
3x+9=2x+8+x+1
3x+9=3x+9
równanie sprzeczne

f)4(3x=20 + 5 (2x+3)= -(2x+13)
12x+80+10x+15=-2x-13
32x+95=-2x-13 //+2x
34x+95=-13 //-95
34x=108 //:34
x=3 i 3/17

g) 4(x-2) - 2 (x-4) = 5(x+1) -3x
4x-8-2x+8=5x+5-3x
2x=2x+5
sprzeczne

h) 2(x-4) = 2(2x-1) + 6 (9x+1)
2x-8=4x-2+54x+6
2x-8=58x+4//-2x
-8=56x+4//-4
56x=-12//:56
x= -3/14