Odpowiedzi

2009-10-04T11:09:49+02:00
Zapisz w postaci sumy algebraicznej
ze wzorow skroconego mnozenia
(x+2)³=x³+3*x²*2+3*x*2²+2³=x³+6x²+12x+8
(x-3)³=x³-3*x²*3+3*x*3²-3³=x³-9x²+27x-27
(2x+1)³=2³x³+3*2²x²*1+3*2x*1²+1³=8x³+12x²+6x+1