Odpowiedzi

2010-01-26T22:15:43+01:00
Chód - zabija się zwierze potem dla mięsa
hodowla - dla produktu które te zwierzęta produkują (mleko jajka etc)
9 3 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T22:34:52+01:00
Chów - zapewnienie zwierzętom użytkowym i hodowlanym prawidłowych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech. Obejmuje czynności takie jak karmienie i pielęgnacja, związane z utrzymaniem zwierząt od czasu ich nabycia - zwykle młodych osobników - do czasu uzyskania przez nie oczekiwanych cech użytkowych. Odchowane zwierzęta mogą być użytkowane do produkcji (mleko, wełna, jaja), jako surowiec do produkcji (mięso, skóra), jako siła robocza (np. koń, muł, osioł) lub zwierzęta domowe (pies, kot).

Hodowla – zespół zabiegów i procesów w wytwarzanych sztucznie optymalnych warunkach dla rozwoju hodowanego zwierzęcia bądź rośliny, mający na celu otrzymanie w warunkach stworzonych przez człowieka organizmów żywych (np. doświadczalnych w nauce).
6 4 6
2010-01-26T22:34:56+01:00
CHÓW - jest to działalność produkcyjna służąca uzyskiwani mięsa , mleka , jaj , wełny i innych produktów .

HODOWLA - jest to natomiast działalność służąca poprawieniu cech użytkowych roślin i zwierząt , lub uzyskiwanie nowych odmian i ras . Tym zajmują się specjalistyczne ośrodki .
6 4 6