Firma produkuje dwa rodzaje kartonów na soki owocowe.Na który karton trzeba zużyć więcej materiału? O ile więcej, jeśli na zakładki do sklejania trzeba przeznaczyć 10% powierzchni opakowania ?

Kartony to prostopadłościany
wymiary 1 kartonu : a=9.5cm b=5.4cm c=19.5cm
wymiary 2 kartonu : a=7.1cm b=6cm c=23.5cm

3

Odpowiedzi

2010-01-26T22:53:28+01:00
1 karton:
Pc=2*Pp+Pb

Pp=9.5*5.4
Pp=51.3cm²

Pb=Obwp*H
Pb=(2*9.5+2*5.4)*19.5
Pb=(19+10.8)*19.5
Pb=29.8*19.5
Pb=581.1cm²

Pc=2*51.3+581.1
Pc=102.6+581.1
Pc=683.7cm²

10%*683.7=0.1*683.7=68.37

Pc razem z zakładkami
683.7+68.37=752.07cm²

2 karton:

Pp=7.1*6
Pp=42.6cm²

Pb=(2*7.1+2*6)*23.5
Pb=(14.2+12)*23.5
Pb=26.2*23.5
Pb=615.7cm²

Pc=2*42.6+615.7
Pc=85.2+615.7
Pc=700.9cm²

10%*700.9=0.1*700.9=70.09

Pc z zakładkami
700.9+70.09=770.99cm²

Odp.: Więcej materiału trzeba zużyć na karton 2.
65 4 65
2010-01-26T22:53:38+01:00
Dane: 1 karton
a=9,5cm
b=5,4cm
c=19,5cm
szukane:
pole +10% na sklejenie

P= 2 *(a *b +a * c+b*c)
P=2*(9,5 cm *5,4cm +9,5cm *19,5cm +5,4 cm*19,5cm)
P=2*(51,3 cm2+185,25cm2+105,3cm2)
P=683,7 cm2 + 10% *683,7 cm2
P=752,o7cm2

dane:2 karton
a=7,1cm
b=6cm
c=23,5cm

P=2 *(7,1cm *6cm+7,1cm*23,5cm+6cm *23,5cm)
P=2 *(42,6cm2 +166,85cm2 +121cm3)
P=660,90cm3
P= 660,9 cm2 +10% *660,9cm2
P=726,99cm2

więcej potrzeba na 1 karton
752,07cm2-726,99cm2=25,08cm2

8 2 8
2010-01-26T22:58:33+01:00
Dane:
a1=9,5cm
b1=5,4cm
c1=19,5cm
a2=7,1cm
b2=6cm
c2=23,5cm
Pp-powierzchnia podstawy
Pb-powierzchnia boczna
Pb= 2(a x c) + 2(b x c)
P=2Pp + Pb
Pk- pole kartonu ( już z zakładkami)
10%=0,1

Obliczenia:
Pp1=9,5x5,4
Pp1= 51,3cm²
2Pp1=102,6cm²

Pb1=2(9,5 x 19,5) + 2(5,4 x 19,5)
Pb1=370,5 + 105,3
Pb1=475,8cm²

P1=102,6 + 475,8
P1=578,4cm²

Pk1= 578,4 + (578,4 x 0,1)
Pk1= 578,4 + 57,84
Pk1=636,24cm²

Pp2=7,1 x 6
Pp2=42,6cm²
2Pp2=45,2cm²

Pb2=2(7,1 x 23,5) + 2(6 x 23,5)
Pb2=333,7 + 282
Pb2=615,7 cm²

P2=45,2 + 615,7
P2=660,9 cm²

Pk2=660,9 + (660,9 x 0,1)
Pk2=660,9 + 66,09
Pk2=726,99cm²


Pk2=726,99cm² > Pk1=636,24cm²

Odp. Więcej o 90,75cm² materiału należy zużyć na karton 2.


6 1 6