A)Aby wznieść się na odpowiednią wysokość , pchła musi podczas odbicia uzyskać prędkość 2metry ma sekundę . Tę prędkość uzyskuje w czasie 0,8ms - przez tak krótki czas jej nogi mają z podłożem . Oblicz przyspieszenie pchły
b) Rakieta kosmiczna w ciągu 10 s od startu osiągnęła prędkość 800metrów na sekundę oblicz przyspieszenie podane w powyższej sytuacji . daję tyle ile mam najwięcej i daje najlepsze odp. plis mam jeszcze dużo roboty z lekcjami .

1

Odpowiedzi

2010-01-27T13:10:08+01:00
A)
Vk=2m/s
Vp=0m/s
t=0,8s
Vk=Vp+at
2=a*0,8
a=2,5m/s²
b)
t=10s
Vp=0m/s - bo startuje
Vk=800m/s
Vk=Vp+at
800=a*10|:10
a=80m/s²