1. Cząsteczka tlenku azotu o masie cząsteczkowej 108 u składa się z 7 atomów. Zawarty w niej tlen ma masę 80 u. Ustal wzór sumaryczny tego tlenku.

2. Uzupełnij równania reakcji i dobierz współczynniki stechiometryczne:

a. ........+ Cl2 ------> FeCl3
b. N2O -----> N2 + .........
c. CuO + H2 ------> Cu + ........

Potrzebuję te zadania pilnie. Byłabym bardzo wdzięczna za poprawne rozwiązanie ich.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T23:56:21+01:00
1. tlen = 80u
tlenek azotu = 108 u

100% - 108 u
x - 80u

x=80u*100% / 108u
x=74%

Wiemy więc, że tlen stanowi 74% całego związku. Wiemy też, że cały związek składa się z 7 atomów. Możemy zatem obliczyć ile znajduje się tam atomów tleny, a ile azotu, ustalając w ten sposób wzór sumaryczny związku.

100% - 7 atomów
74% - x atomów

x=7*74% / 100% = 5
5 atomów tlenu
7 - 5 = 2 atomy azotu
Zatem wzór sumaryczny to N2O5

2.
a. 2 Fe + 3 Cl2 ------>2 FeCl3
b. 2 N2O -----> 2 N2 + O2
c. CuO + H2 ------> Cu + H2O
6 5 6