1.Jak rozumiesz jeden ze słoganów Partii: ,,Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłosc; kto rządzi terazniejszością w tego rękacz przesłosc"?

2.Jak sądzisz , czy mozliwe jest szczęśliwe życie w państwie, w którym jest się nieustannie obserwowanym i kontrolowanym?

3.Czy według ciebie, w demokratycznym państwie powinny istniec jakiekolwiek ograniczenia wolności słowa?

1

Odpowiedzi

2010-01-27T08:17:13+01:00
1."Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłosc" - slogan ten oznacza, że ten, który w przeszłości był bliżej ludu, starał się by ludowi żyło się lepiej, zostanie w przyszłości dostrzeżony i nagrodzony.
Druga część sloganu: "kto rządzi terazniejszością w tego rękacz przesłosc", oznacza, że ten, który sprawuje rządy w czasie teraźniejszym, może w jakiś sposób zatajać pewne fakty przeszłości lub je odkrywać przed wiedzą publiczną.

2.Sądzę, że tak. Z trudem, ale tak. Jeżeli zapewnione byłyby podstawowe czynności zapewniające człowiekowi przeżycie (np.pożywienie) to kontrola nie miałaby zbytniego wpływu na życie (zwykłego!) człowieka. Co innego, życie opozycjonisty. Nasi przodkowie żyli w takich czasach i słychać od nich, że "wtedy było lepiej..."

3.Nie, ponieważ demokracja opiera się na wolności, braku ograniczeń dla jednostki oraz wzajemnym człowieczeństwie. Bez tego nie da rady zbudować w pełni demokratycznego państwa, a tylko pozory.

Liczę na naj :)