1. Zadanie (0–3 pkt)
Dokończ poniższe zdania.
a) U osób, które spożywają pokarmy zawierające niedostateczną ilość niektórych
składników odżywczych, występuje ..................................................
b) Płaskie obszary zabezpieczone przed zalaniem i stale osuszane to ........................
c) Wiatr, który w półroczu letnim wieje od Oceanu Indyjskiego w kierunku
Azji Południowej i Wschodniej, nazywany jest .....................................................c6. Zadanie (0–3 pkt)
Oznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania fałszywe.
a) Indie zajmują czołowe miejsce w światowej produkcji ryżu, buraków cukrowych i herbaty. .......
b) Religia zabrania wyznawcom judaizmu i islamu spożywania wołowiny. .......
c) Belgia należy do państw, w których występuje nadprodukcja żywności. .......


8. Zadanie (0–3 pkt)
Podkreśl działania prowadzone przez kraje Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR):
a) podnoszenie dochodu rolników,
b) dopłaty do produkcji rolniczej,
c) skup nadwyżek żywności,
d) stabilizacja cen żywności,
e) ochrona rynku zbytu,
f) stosowanie ceł na importowane produkty rolne.

9. Zadanie (0–3 pkt)
Wymień trzy cechy rolnictwa ekstensywnego.

a) ............................................................................................................................................................................

b) ............................................................................................................................................................................

c) ............................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

2010-01-27T10:48:42+01:00
1. Zadanie (0–3 pkt)
Dokończ poniższe zdania.
a) U osób, które spożywają pokarmy zawierające niedostateczną ilość niektórych
składników odżywczych, występuje niedobór witamin
b) Płaskie obszary zabezpieczone przed zalaniem i stale osuszane to poldery
c) Wiatr, który w półroczu letnim wieje od Oceanu Indyjskiego w kierunku
Azji Południowej i Wschodniej, nazywany jest monsunem letnim

c6. Zadanie (0–3 pkt)
Oznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania fałszywe.
a) Indie zajmują czołowe miejsce w światowej produkcji ryżu, buraków cukrowych i herbaty. FAŁSZ
b) Religia zabrania wyznawcom judaizmu i islamu spożywania wołowiny. FAŁSZ
c) Belgia należy do państw, w których występuje nadprodukcja żywności. PRAWDA


8. Zadanie (0–3 pkt)
Podkreśl działania prowadzone przez kraje Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR):
a) podnoszenie dochodu rolników, - tak
b) dopłaty do produkcji rolniczej, - tak
c) skup nadwyżek żywności, - nie
d) stabilizacja cen żywności, - nie
e) ochrona rynku zbytu, - tak
f) stosowanie ceł na importowane produkty rolne. - nie

9. Zadanie (0–3 pkt)
Wymień trzy cechy rolnictwa ekstensywnego.

a) charakterystyczne dla państw o dużej powierzchni (USA, Rosja)
b) nie stosuje się sztucznych środków wspomagających uprawy
c) nie wymaga dużych nakładów pracy i kapitału
1 4 1