Odpowiedzi

2010-01-27T10:05:27+01:00

Przebieg powstania;

1. 4 kwietnia 1794r. bitwa pod Racławicami, dzieki bohaterskiej postawie chłopskich kosynierów, wojska Kościuszki rozbiły wojska rosyjskie.
2.17 kwietnia 1794r.- wybuch powstania w Warszawie. dowodził nim szewc- Jan Kiliński. dzięki ofiarnej postawie prostej ludności miasta po dwóch dniach walk Warszawa znalazła sie w rekach powstańców.
3. 7 maja 1794. w obozie pod Połańcem Kościuszko ogłosił Uniwersał, w którym rozciąga opiekę rządu nad chłopem. Dzięki temu wielu chłopów zgłosiło się do powstania
4. 9 maja 1794r. w Warszawie doszło do zamieszek. Powieszono zdrajców targowiczan.
5. Sytuacja wojsk powstańczych ulega pogorszeniu.
6. 6 czerwca pod Szczękocinami Kściuszko poniósł klęskę. Kraków zajęły wojska pruskie.
7. 3 lipca - oblężenie miasta, które wzmogło się w sierpniu.
8. Kilkukrotne próby wdarcia się do Warszawy zakończyły się niepowodzeniem. Nie doszło do szturmu generalnego, gdyż
wybuchło powstanie w Wielkopolsce i wojska pruskie musiały odstapic od Warszawy.
9. 10 .X. 1794r.- bitwa pod Maciejowicami Kościuszko został ranny i dostał sie do niewoli rosyjskiej. Wedle propagandy zaborców naczelnik miał w momencie pojmania wypowiedziec słowa "Finis Poloniae"(koniec Polski). Klęska ta załamała powstańców i przesądziła o dalszych losach insurekcji.
10. 4 listopada 1794r. wojska rosyjskie pod dowództwem Aleksandra Suwarowa wtargnęły do miasta i dokonały rzezi pragi
11. 7 listopada stolica za pśrednictwem króla Stanisława Augusta skapitulowała. Powstanie upadło.
  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T10:06:34+01:00
4 kwietnia 1794r. bitwa pod Racławicami, dzięki bohaterskiej postawie chłopskich kosynierów, wojska Kościuszki rozbiły wojska rosyjskie gen. Tormasowa. Kościuszce udało się pomaszerować w kierunku Warszawy, powstanie zaczęło ogarniać nowe tereny: Lubuskie i Wołyń.

17 kwietnia- wybuch powstania w Warszawie. dowodził nim szewc- Jan Kiliński. dzięki ofiarnej postawie prostej ludności miasta po dwóch dniach walk Warszawa znalazła się w rękach powstańców.

7 maja 1794. w obozie pod Połańcem Kościuszko ogłosił Uniwersał, w którym rozciąga opiekę rządu nad chłopem: chłopi mieli otrzymać wolnośc osobistą, zmniejszono pańszczyznę na czas powstania a uczestnikom powstania zawieszono jej odrabianie. Dzięki temu wielu chłopów zgłosiło się do powstania. W praktyce postanowienia uniwersału nie weszły w życie.

9 maja 1794r. w Warszawie doszło do zamieszek. Powieszono zdrajców targowiczan, a w mieście władzę przejęła Rada Najwyższa Narodowa.

Kiedy do wojny włączyły się Prusy sytuacja wojsk powstańczych uległa pogorszeniu.
6 czerwca pod Szczekocinami Kościuszko poniósł klęskę. Kraków zajęły wojska pruskie. Powstańcy cofali się do Warszawy.

28 czerwca doszło do zamieszek w mieście- lud otworzył więzienia i dokonał samosądów nad targowiczanami. Wobec tych wydarzeń, a zwłaszcza wobec zbliżania się do stolicy wojsk pruskich Kościuszko podjął przygotowania do obrony.

13 lipca- oblężenie miasta, które wzmogło się w sierpniu. Kilkukrotne próby wdarcia się do Warszawy zakończyły się niepowodzeniem. Nie doszło do szturmu generalnego, gdyż wybuchło powstanie w Wielkopolsce i wojska pruskie musiały odstšpić od Warszawy.

10 października 1794r.- bitwa pod Maciejowicami Kościuszko został ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej. Wedle propagandy zaborców naczelnik miał w momencie pojmania wypowiedzieć słowa "Finis Poloniae"(koniec Polski). Klęska ta załamała powstańców i przesądziła o dalszych losach insurekcji.

4 listopada 1794r. wojska rosyjskie pod dowództwem Aleksandra Suwarowa wtargnęły do miasta i dokonały rzezi Pragi
17 listopada stolica za pośrednictwem króla Stanisława Augusta skapitulowała. Powstanie upadło.