Proszę Was o napisanie mi 50 pytań z różnych przedmiotów. Razem z odpowiedziami. Coś takiego jak w grze milionerzy.
Bardzo mi jest potrzebne.
Podam przykład jednego pytania. :
Np.
HISTORIA :
* Co to jest politeizm?
a) papier
b) instrument
c) wiara w wielu bogów -- prawidłowa odpowiedź ( proszę zaznaczyć w pytaniach prawidłową odpowiedź.)
d) wiara w jednego Boga.

Proszę o napisanie tych pytań.
Daje 50p

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T11:12:19+01:00
1.Symbol chemiczny pierwiastka Ksenon , to ?
a)C
b)W
c)Xe
d)Sr
2.Jaki kąt wklęsły tworzą wskazówki zegara o godzinie 17:00 ?
a)75 stopni.
b)210 stopni.
c)30 stopni.
d)150 stopni.
3.W każdym trójkącie prostokątnym:
a)wszystkie kąty są ostre.
b)suma miar kątów ostrych wynosi 180 st.
c)każdy kąt ma inną miarę.
d)suma miar kątów ostrych wynosi 90 st.
4.Do nauk biologicznych należą:
a)geologia i genetyka
b)fizyka i chemia
c)botanika i chemia
d)zoologia i ekologia
5.Popularnym stopem żelaza jest:
a)stal
b)brąz
c)mosiądz
d)aluminium
6.Aby rozdzielić mieszaninę jednorodną stosujemy:
a)destylację
b)sączenie
c)dekantację
d)sedymentację
7.W którym ze zbiorów jest najwięcej liczb?
a)Liczby całkowite > - 6 > 6
b)Liczby naturalne <12
c)Liczby wymierne > -3 >7
d)Ujemne liczby całkowite > - 13
8.0,3 liczby 100 to:
a)40 %
b)50%
c)30%
d)20%
9.W jakim czasie ziemia obróci się wokół własnej osi o 45 stopni?
a)4h
b)3h
c)3,5h
d)2h
10.Oddziaływanie elektrostatyczne dwóch ciał może być:
a)tylko przyciągające
b)równocześnie odpychające i przyciągające
c)tylko odpychające
d)albo przyciągające albo odpychające
11.Żelazna boja unosi się na wodzie zanurza do połowy swojej objętości.Oznacza to,że w tej pozycji:
a)siła wyporu jest większa od jej ciężaru.
b)siła wyporu jest równa jej ciężarowi
c)siła wyporu jest mniejsza niż jej ciężar
d)trudno określić,ponieważ jest za mało danych.
12.Nazwa strefy klimatycznej w której zasolenie wód w morzach i oceanach jest największe to:
a)Równikowa
b)Okołobiegunowa
c)Zwrotnikowa
d)Umiarkowana
13.Monoteizm to:
a)wiara Chrześcijańska
b)wiara w wielu bogów
c)inaczej Prawosławie
d)wiara w jednego Boga.
14.Inna nazwa łaźni to:
a)termy
b)panteon
c)akropol
d)bóstwo
15.ciepły - zimny to:
a)synonimy
b)homonimy
c)antonimy
d)onomatopeje (wyrazy bliskoznaczne)
16.Związki stylistyczne to:
a)porównanie,przenośnia
b)archetyp,pareneza
c)epitet,pies
d)rzeczownik,czasownik.
17.Pies po Niemiecku to:
a)dog
b)hund
c)cat
d)wall
18.Ile planet znajduje się w układzie słonecznym?
a)żadna
b)8
c)9
d)5
19.Która księga Nowego Testamentu mówi o Przyszłości?
a)Dzieje Apostolskie (Dz)
b)List do Galatów (Ga)
c)Apokalipsa (Ap)
d)List do Filipian (Flp)
20.Pantofelek odżywia się:
a)samożywnie
b)cudzożywnie
c)i samożywnie i cudzożywnie
d)heterotoficznie.
21.Jak zapytasz się o wiek po niemiecku?
a)Was is dein Hobby ?
b)Wie alt bist du?
c)Wer bist du?
d)Woher kommst du?
22.Odpowiedz na pytanie.Wann hast du Sport?
a)Ich bin 13 (jahre alt).
b)Sport ist cool.
c)Ich bin Superstar.
d)Ich mag Literatur.
23.Liczba 12 po niemiecku to:
a)eins
b)dreiBig
c)zwolf
d)zwanzig
24.Najwybitniejszy Polski Kompozytor?
a)St.Moniuszko
b)P.Czajkowski
c)F.Chopin
d)Nikołaj Rimski-Korsakow
25.Ruch obiegowy ziemii trwa:
a)12 godzin
b)56 godzin
c)365 dni 5 godzin 49 minut
d)24 godziny
26.Polski tańce narodowe to:
a)hip-hop
b)walc,oberek
c)kujawiak,polonez
d)samba
27.Barwy : żółty,niebieski,czerwony to barwy:
a)pochodne
b)popularne
c)podstawowe
d)mieszane
28.Pierwiastków promieniotwórczych nie używa się:
a)do leczenia nowotworów
b)do produkcji żarówek
c)w reaktorach jądrowych
d)do produkcji czujników dymu
29.W powietrzu znajduje się najwięcej :
a)tlenu
b)dwutlenku węgla
c)argonu
d)azotu
30.W skład cząsteczki ozonu wchodzą:
a)dwa atomy tlenu
b)trzy atomy tlenu
c)cztery atomy tlenu
d)cztery atomy azotu
31.Liczba ,,ZWANZIG" to po Polsku:
a)30
b)20
c)10
d)77
32.Suma miar kątów w czworokątach wynosi:
a)90 st.
b)180 st.
c)240 st.
d)360 st.
33.Słowo ,,geo" oznacza:
a)pisać
b)działać
c)ziemia
d)słońce
34.40% liczby 240 wynosi:
a)0,8
b)0,4
c)0,9
d)12
35.Ile procent tlenu znajduje się w atmosferze ziemskiej?
a)40%
b)22%
c)20,5%
d)21%
36.Prorok starego testamentu to:
a)Jan Chrzciciel
b)Święty Jan
c)Święty Piotr Symeon
d)Paweł z Tarsu
37.50% liczby 200 to:
a)100
b)9
c)10
d_78
38.Środek symetrii ma każdy:
a)Trójkąt równoboczny
b)Trapez
c)Prostokąt
d)Trójkąt Prostokątny
39.Jednomianem jest wyrażenie:
a)7 + xy
b)5a
c)8a² - 3
d)8(a+b)
40.Wyrażenie 3x - y dla x = 5 , y= -2 osiąga wartość:
a)9
b)13
c)17
d)30
41.Masa cząsteczkowa tlenu sodu (Na2O) wynosi:
a)46 u
b)85 u
c)90 u
d)110 u
42.Portfel po niemiecku to:
a)Fahrrad
b)Geldbeutel
c)Schultasche
d)Schule
43.Muzyką współczesną nie jest:
a)Jazz
b)Rock
c)Techno
d)Klasyka
44.Po angielsku Enjoy to:
a)nieszczęśliwy
b)radość
c)wyrażenie
d)pies
45.Który z wym.procesów jest reakcją chemiczną?
a)smażenie mięsa
b)topnienie lodu
c)sublimacja jodu
d)topnienie
46.Które z naczyń laboratoryjnych służy do ogrzewania substancji?
a)probówka
b)bagietka
c)moździerz
d)cylinder miarowy
47.Ile liter w wyrazie ORNAMENT ma oś symetrii ?
a)3
b)1
c)5
d)4
48.Rozwiązaniem równania 4(t-1)=t+5 jest liczba:
a)3
b)-1
c)2
d)1
49.Ile ar ma metrów kwadratowych?
a)10
b)100
c)1000
d)100000
50.Jaki jest wzór na pole rombu?
a)(e*f):2
b)a*h
c)a*b
d)(a+b)*h:2

Ufff,pracochłonne ale jakoś dałam rdę.
Liczę na najss . ; *****
3 2 3