Odpowiedzi

2009-10-04T11:40:04+02:00
√2
odwrotnosc to 1/√2
1/√2=1/√2 razy ulamek √2/√2= √2/2

∛5
odwrotnosc to 1/³√5
1/³√5= 1/³√5 razy ulamek (³√5³√5)/(³√5³√5)=
=³√25/5


2√8
odwrotnosc to 1/2√8
1/2√8 = 1/2√8 razy ulamek √8/√8= √8/ 2√16= √8 /8= 2√2/8=√2/4


8∛4
odwrotnosc to 1/8³√4
1/8³√4=1/8³√4 razy ulamek (³√4³√4)/(³√4³√4)=
=³√4³√4/8*4=³√16/32=2³√2/32=³√2/16


/-oznacza kreske ulamkowa
2 5 2